AWARE

Against Waste: Activate Research and Education (AWARE)
Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

jätehuolto, kiertotalous, liiketoiminta, ympäristökasvatus


Etelä-Karjala

Toteuttajat
LUT-yliopisto, St Petersburg Forest Technical University (FTU), St Petersburg State University of Industrial Technologies and Design (UITD) ja Savonia AMK.

2020 - 2022

Rahoitus
SOUTH-EAST FINLAND - RUSSIA CBC 2014–2020 -ohjelma
Budjetti
800 000 €
Linkit
Hankkeen verkkosivut (englanniksi)

Hanke lisää asukkaiden tietoisuutta ympäristön pilaantumisen aiheuttamista uhkista ja toisaalta kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista Pietarin alueella.


Hanke kouluttaa ja lisää tietoisuutta jätteen ja kierrätyksen taloudellisista mahdollisuuksista useiden sidosryhmien kautta. Sidosryhmiä ovat yliopisto-opiskelijat ja henkilökunta, koululaiset, alueen asukkaat, järjestöt sekä alueen viranomaiset.


Vaikuttavuus

Hanke lisää ympäristötietoisuutta sekä parantaa kestävään jätehuoltoon liittyvää tietotaitoa Pietarin alueella.