CIRCWASTE – Muovijäte Pohjois-Karjalassa

Towards circular economy in Finland
Teollisuus ja energia, Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kiertotalous, liiketoiminta, muovit, teollisuusjäte


Pohjois-Karjala

Toteuttajat
Karelia-ammattikorkeakoulu

10/2016 - 03/2019

Rahoitus
Euroopan unionin ympäristöteeman Life IP -ohjelma
Budjetti
1 800 000 EUR
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

Karelia-ammattikorkeakoulu tekee hankkeessa selvityksen muovijätteiden muodostumisesta Pohjois-Karjalassa. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti maaseudun ja rakentamisen muovijätteet.


Karelia kehittää jätehuoltoa ja sivutuotteiden hyödyntämistä maaseudulla ja harvaanasutuilla alueilla. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti maaseudun ja rakentamisen muovijätteet. Projektissa kartoitetaan muovijätteiden syntymisen kokonaiskuva sekä selvitetään muovijätteen juridisia ulottuvuuksia.


Hankkeessa kerätään erilaisia maatalouden ja rakennustyömaiden muoveja, joita testataan uusien tuotteiden raaka-aineena. Useat yritykset ovat alkaneet kerätä ja kierrättää maatalousmuovia, ja Karelia tukee näitä toimijoita kehittämään muovien hyödyntämistä.

Yksi keskeinen selvitettävä kokonaisuus on, mitä pitäisi tehdä, että muovijäte ei olisi jätettä vaan raaka-ainetta (end-of waste -kriteerien tulkinta). Toinen tutkittava asia on, mitä muoville tulee tehdä, että siitä tulee puhdasta. Projektissa testataan muovin jatkojalostusta esimerkiksi ruiskuvalussa.


Vaikuttavuus

Maataloudessa syntyy merkittäviä määriä muovijätettä, jota ei ole toistaiseksi pystytty hyödyntämään. Koko Suomen maataloudessa ja polttoturpeen tuotannossa syntyy vuodessa jopa 12 000 tonnia muovijätettä, kuten pyöröpaalien kiriste- ja aumakalvoja, kanistereita, ja mansikkaviljelmien peitekalvoja.

Hankkeessa tuotetaan muovien käyttöön liittyviä uusia liiketoimintamalleja, joita on tarkoitus monistaa muuallekin. Yrityksillä, jotka toimivat muovien keräämisen ja jalostamisen parissa, on erittäin suuri rooli liiketoimintamallien tekemisessä.